Geloofsverklaring

 

De Heilige Bijbel
Wij geloven dat de Bijbel het basisprincipe, en het enige onveranderlijke, onschatbare en autoritaire Woord van God is, geheel geinspireerd door de Machtige Heilige Geest. De Heilige Bijbel is de hoogste en definitieve autoriteit in ieder door God geschapen aspect van leven.

De Drie-eenheid
Wij geloven in een God; eeuwig bestaand in drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

De Heer Jezus
Wij geloven in de godheid van onze Heer Jezus Christus, de enige verwekte Zoon van God, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn opname naar de rechterhand van de Vader, Zijn dood om alle mensen compleet te verlossen van zonden.

Verlossing
Wij geloven dat alle mensen geboren worden met een zondige natuur en dat het werk van het Kruis de mensen compleet verlost heeft van de macht van zonde en dood. En dat allen die geloven in Christus Jezus als Heer en Redder, gered zijn.

De Heilige Geest
Wij geloven dat de Heilige Geest de Derde Persoon van de Drie-eenheid is en dat de doop met de Heilige Geest de vruchten en gaven van de Geest manifesteert.

De Kerk van Christus
Wij geloven dat de Kerk van Christus het eeuwige en universele Lichaam van Jezus Christus is, bestaand uit allen die het werk van de verzoening geaccepteerd hebben.

De Opname
Wij geloven dat de Opname de plotselinge en zekere terugkeer van Jezus Christus is voor Zijn heilige kerk, waarbij de doden in Christus opgericht zullen worden in glorieuze lichamen en allen die in heiligheid leven getransformeerd zullen worden in glorieuze lichamen, zonder de dood te proeven, en meegenomen worden in de lucht met de Here Jezus.

Water Doop
Wij geloven in naleving van de waterdoop door onderdompeling, in gehoorzaamheid aan het Woord van GOD. Allen die Jezus Christus geaccepteerd hebben als hun persoonlijk Redder zouden gedoopt moeten worden in water, als een openbare verklaring van hun geloof in Christus.

Belijden & Heiligheid
Wij geloven dat de enige manier om van zonden gereinigd te worden werkelijk Belijden is, in het kostbare bloed van Christus Jezus en in de heiligende kracht van de Heilige Geest, die het de Christenen mogelijk maakt om in heiligheid te leven.

Het avondmaal van de Heer
Wij geloven in naleving van het Heilig Avondmaal als getuigenis van de dood van Christus Jezus, tot Zijn wederkomst.

Voorbereiding van De Weg
Wij geloven dat de kerk in de kritische fase is aangekomen van Voorbereiding van De Weg voor de Heer Jezus, in naleving van strikte Rechtvaardigheid en Heiligheid.