Vrouwenavond

Donderdag van 19.00 - 21.30 uur
 

De Heere God wil onze harten en levens genezen - Psalm 147:3; Mattheus 11:28-29; Amos 9:11.
Herstel begint als wij een gezonde relatie met de Heere God aangaan, die zich dag na dag verdiept.

We willen ons overgeven aan Hem, met onwankelbaar geloof in Jezus Christus, in berouw over onze zonden, in ootmoedigheid, open voor de innerlijke transformatie door de Heilige Geest. Een bereidwillig hart is alles wat Hij verlangt.

Ons doel is de Heer naar Zijn wil te dienen en te eren, met heel ons hart en leven, om dan bij Zijn komst daadwerkelijk gereed te zijn. Heiligheid & rechtvaardigheid is wat Hij verwacht - Openb. 19:6-9. De Bijbel is onze enige referentie. 

Aan iedereen, van harte welkom.