42c4b9fc5d07c8fe648a05e7651b52281

Opwekking

 

1. Mensen zijn geboren uit water en Geest.

2. Mensen bekeren zich van alle zonde.

3. Mensen houden van rechtvaardigheid en heiligheid.

4. Mensen leven afgescheiden van de wereld en van de zonde.

5. Mensen wandelen met de Heer, en zoeken de Heer in ieder moment.

6. Mensen preken, en wandelen het Kruis en het Bloed.

7. Mensen voeden zich altijd met het lichaam en het bloed van Jezus Christus.

8. Mensen bidden en zieken worden genezen.

9. De eerste gemeente is volledig hersteld, en meer dan dat.

10. Mensen genieten de morgendauw (Jesaja 26:19).

 

Dankzij het Bijbelse oa. Nineve berouw, en ware bekering, totale afkeer van zonden, ontstond in Kenia de Opwekking..
Kenia begon in 2004 en ziet vandaag de dag de vruchten van haar bekering: ontelbare mensen worden gedoopt, een
heilige levenswandel, genezingen, 24/7 JEZUS! Er is maar 1 weg, de weg van het ware berouw. 2 Kronieken 7:14