Bekering & Heiligheid

Welkom bij deze Eindtijdbediening

Onder leiding van Profeet Owuor is de bediening van Bekering & Heiligheid uitgegroeid tot een wereldwijde kerk. Toen de Profeet deze begon was dit een verrassing voor het lichaam van Christus, omdat het een heel nieuwe beweging bleek, in opdracht van God. Mattheus 11:10 – “Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.” In een tijd waarin de kerk van Christus veelal het postmodernisme omarmt, heeft deze bediening alle kenmerken van een Bijbelse ontmoeting tussen God en de mens.

 

 • Harvey

  Harvey

  De tornadowolk van orkaan Harvey. Ook deze werd op 25 juli 2017 door de profeet van de Heer in detail beschreven, als de toorn van de Heer

  En de Heer waarschuwde een maand tevoren, maar de VS en de Cariben gaven geen gehoor aan de oproep tot berouw en inkeer. Ook in 2005, toen de orkaan Katrina oa. New Orleans verwoestte, had de Heer de Amerikanen vooraf gewaarschuwd, via Zijn Dienaar.

 • Sterrenbotsing

  Sterrenbotsing

  Geprofeteerd sinds 2005, vervuld op 17 augustus 2017. De twee neutronensterren die op elkaar botsen is een wetenschappelijk wonder. Wereldwijd verscheen deze ontdekking in het nieuws. Lukas 21:25-26; Joel 2:30-31. Bekijkt u https://www.youtube.com/watch?v=6LyG1JCyHCw&t=20s de schokkende documentaire

 • Genezing

  Genezing

  Anne Laurila werd genezen door de Heer, toen zij naar de Profeet van de Heer luisterde die op die 19e november 2017 live op Jezus Is HEER Radio de genezing verklaarde over zij die luisterden. Op diezelfde dag werden zeer velen genezen, wereldwijd. In Kenia allen al zijn er > 300 getuigenissen bekend.

 • Orkaan Irma

  Orkaan Irma

  De orkaan Irma die ook het deels Nederlandse eiland Sint Maarten heeft verwoest is een manifestatie van de toorn van God. Met orkaan Irma ontnam de Heer het eiland in één klap haar paradijselijke status.

  Op 25 juli 2017 profeteerde de grootse profeet van de Heer deze schokkende ramp tot in detail. De Heer waarschuwde specifiek de VS en de Cariben, en riep hen op tot bekering van seksuele zonden, materialisme, valse leringen en valse dienaren. Bekijkt u de profetieen en Godspraak bij 'Profetieen en Visioenen'.

 • Overstromingen

  Overstromingen

  De kerk in de VS negeerde de waarschuwing van de Heer. Maar de Oceaan had geluisterd en bekeerde zich, en gaf gehoor aan de woorden van de Profeet van de Heer!

  De profetie van 25 juli 2017 voorspelde immense waterstromen, die met hoge snelheid alles zouden overstromen, waardoor men zou moeten vluchten naar hoger gelegen gebieden.

 • Aardbeving Mexico

  Aardbeving Mexico

  Bij de instorting van deze katholieke kerk vonden 11 mensen de dood

  De Heer heeft Mexico sinds 2004 gewaarschuwd - ook nog in 2013 en 2016, dat zij zich moet bekeren van onder meer hekserij, onzedelijkheid en de afgoderij - het katholieke geloof. De aardbeving werd dertien jaar geleden al aangekondigd door de Profeet van de Heer, als Gods oordeel als Mexico zich niet zou bekeren. We leven in de laatste dagen voor de komst van de Messias. Ook Nederland moet zich bekeren!

 • Harvey
 • Sterrenbotsing
 • Genezing
 • Orkaan Irma
 • Overstromingen
 • Aardbeving Mexico

Rosa's Wederopstanding

Op 22 juni 2017 werd Mama Rosa uit de dood tot leven gewekt - na 3 woorden van de Profeet van de Heer. 

 • Rosa was dood

  Rosa was dood

 • "Het is Goed"

 • Rosa's herstel

  Rosa's herstel

 • Rosa was dood

  Rosa was dood

  In de nacht van 21 juni 2017 stierf Rosa in het bijzijn van haar man Samson.

  • Ze zei tegen haar dochter: "Ik ga, zorg goed voor het gezin"
  • Rosa streed, maar slaakte uiteindelijk haar laatste zucht
  • Samson had de voorganger van de kerk vlak voor Rosa's sterven gebeld
  • Die voorganger stuurde de Profeet van de Heer een gebedsverzoek
  • En er kwam een antwoord terug...-
 • "Het is Goed"

  Toen Rosa ongeveer een uur dood was, kwam deze sms van de Man van God:

  • "HET IS GOED"
  • Echtgenoot Samson nam dit bericht ter harte
  • Met zijn kinderen begon hij de Heer te danken en te prijzen
  • Na anderhalf uur hoestte en nieste mama Rosa plotseling!
  • Rosa leeft nog steeds - de Nationale televisie bracht dit nieuws
 • Rosa's herstel

  Rosa's herstel

  'Uit de wrede klauwen van de dood gegrist'-Haar shouders zijn 24 dagen naar haar wederopstanding nog onderhevig aan de zogenoemde lijkstijfheid.' En ook haar handen, zoals u kunt zien op deze foto van half juli

  • Er braken grote dankdiensten en straatvieringen vanwege dit verbijsterende wonder
  • Heel Kenia liep uit om mama Rosa met eigen ogen te zien
  • In de tussentijd was Rosa zelf nog heel ver weg
  • Het lichaam was al aan de ontbinding begonnen in die 2,5 uur dat zij dood was
  • De doodsgeur die zij de eerste drie dagen afgaf was ondraaglijk

De Messias Komt!

Alle in de Bijbel voorspelde tekenen en wonderen van de laatste dagen voor de komst van de Messias zijn er nu. Bent u gereed als de Heer vandaag komt? Openb. 16:15